สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจุน ครั้งที่5/2565

เข้าชม 1 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.  นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจุน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ ปัญหายาเสพติด และผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอจุน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจุน

(Visited 1 times, 1 visits today)