สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง ชาวพะเยา ร่วมใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดพะเยา”

เข้าชม 2 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น.  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางศุภกาญจน์ โรจนโสทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม”รวมพลัง ชาวพะเยา ร่วมใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดพะเยา” เพื่อสนับสนุนการออกร้านกาชาด ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ

ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน พร้อมด้วย นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน และ ประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

(Visited 2 times, 1 visits today)