สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุน

เข้าชม 0 ครั้ง

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุน เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน มอบหมาย นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมแม่จุน สำงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)