สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ตำบลหงส์หิน

เข้าชม 15 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง โคก หนอง นา นายประสงค์ สายวงค์  พื้นที่ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 15 times, 1 visits today)