สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน มอบวัสดุโครงการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน มอบวัสดุโครงการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่กลุ่มผลิตน้ำพริกลาบ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 11 times, 1 visits today)