สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จัดกิจกรรม รวมพลังเอามื้อสามัคคี วิถีโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน “จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ท้องถิ่นอำเภอจุน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง ผู้นำ อช. และเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอจุน ร่วมกันทำกิจกรรม รวมพลังเอามื้อสามัคคี วิถีโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน “จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” โดยมีกิจกรรมดังนี้ การปลูกต้นไม้ ห่มดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ ณ พื้นที่แปลง โคง หนอง นา นายสุบิน โพธิสาร หมู่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 8 times, 1 visits today)