สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาริมน้ำ คูคลอง” โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาริมน้ำ คูคลอง” โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยข้าวก่ำ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และเอาเศษกิ่งไม้ออกจากบริเวณ ห้วยกิ่วแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยข้าวก่ำ ระยะทาง 500 เมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 70 คน

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุนเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)