สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน มอบวัสดุโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มธุรกิจชุมชน(CE) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบาไพรเกษตรอินทรีย์

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน มอบหมาย นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มอบวัสดุโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มธุรกิจชุมชน (CE) ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบาไพรเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านห้วยบง หมู่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 3 times, 1 visits today)