สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน เป็นประธานการประชุมยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน ร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจุน

(Visited 5 times, 1 visits today)