สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565

เข้าชม 5 ครั้ง

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ กำนันตำบลห้วยข้าวก่ำ และกำนันตำบลห้วยยางขามดังนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศ ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลห้วยข้าวก่ำ

2.รางวัล สารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ตำบลห้วยยางขาม

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน มอบหมาย นางสาวพิมพ์ใจ ใจอาภาส เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 5 times, 1 visits today)