สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยนางวิลาสินี  กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอทั้ง 9  อำเภอ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1

(Visited 5 times, 1 visits today)