สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์  ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ นางสาวอัมพร  ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี  กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอทั้ง 9  อำเภอ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสังฆทานพร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  2. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยาอ่านสารเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
  3. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง
  4. กิจกรรมมอบของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งขนมและไอศกรีมให้กับน้อง ๆ ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

(Visited 8 times, 1 visits today)