สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ครั้งที่ 10/ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด และการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งสอบถามรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน (ชั้นสอง) อ.จุน จ.พะเยา

(Visited 5 times, 1 visits today)