สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือชุดภูมิปัญญาล้านนา เล่ม 9 ผลิตภัณฑ์โอทอป(OTOP) ในโรงเรียน

เข้าชม 16 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 11.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน รับมอบหนังสือจาก ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ศูนย์วิจัยปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชุดภูมิปัญญาล้านนา เล่ม 9 ผลิตภัณฑ์โอทอป(OTOP) ในโรงเรียน เรื่องแชมพูจากน้ำมันรำข้าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม OTOP อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 16 times, 1 visits today)