สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน(Thai Nation Flag Day ) ประจำปี 2565

เข้าชม 17 ครั้ง

วันพุธที่ 28 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 08.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานใน กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน(Thai Nation Flag Day ) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วม ร้องเพลงเคารพ ธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

(Visited 17 times, 1 visits today)