สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านปงสนุกใหม่ ม.10 ตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

โดยมี ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ได้เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านปงสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 9 times, 1 visits today)