สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านห้วยบง ม.3 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

โดยมี นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ได้เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)