สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565

เข้าชม 4 ครั้ง

>>> วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นางสาวอัมพร  ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565

>>> โดยมีนายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565

>>ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน มอบหมาย นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 4 times, 1 visits today)