สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา (คสป.)ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 2 ครั้ง

>>>วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.  นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา (คสป.)ครั้งที่ 1/2565

>>> โดยมีนายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา (คสป.)ครั้งที่ 1/2565

>>ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน มอบหมาย นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 2 times, 1 visits today)