สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีแลกเงินขวัญถุงพราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ต.ห้วยยางขาม,ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ สมคิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีแลกเงินขวัญ​ถุงพราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.7ต.ห้วยยางขาม, บ้านห้วยบง หมู่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 4 times, 1 visits today)