สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอจุน

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 10 times, 1 visits today)