🎯🔜สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส 4/2565

เข้าชม 16 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนายสุนัย ไตรศร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนไตรมาส 4 ปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 16 times, 1 visits today)