สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน

เข้าชม 12 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน เรื่องการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 12 times, 1 visits today)