ความสำเร็จ จากการทำ โคก หนอง นา (แปลงโคก หนอง นา นายสุบิน โพธิสาร ม.4 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา)

เข้าชม 3 ครั้ง

แปลงโคกหนองนา นายสุบิน โพธิสาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนขอนำเสนอ แปลง โคก หนอง นา ตัวอย่าง ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล  แปลง ของ นายสุบิน โพธิสาร หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)