สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2565

เข้าชม 5 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในพื้นที่

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 5 times, 1 visits today)