สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ประจำปี 2565

เข้าชม 12 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ประจำปี 2565

โดยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์การจัดงานฯ  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กิจกรรมประกอบด้วย

1.พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้าของแผ่นดิน ปี 2565,2565 จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน

2.การมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน

3.การมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 รางวัล

4.พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทาน เงินขวัญถุงพระราชทานฯ จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน

5.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 จำนวน 9 หมู่บ้าน

ในการนี้ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน มอบหมาย นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) และนางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน พร้อม นายสุนัย ไตรศร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

(Visited 12 times, 1 visits today)