สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

เข้าชม 4 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. >>นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน  พร้อมด้วย นายสุนัย ไตรสร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3,4 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดพะเยา ให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอำเภอจุน ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 4 times, 1 visits today)