สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่นของแผ่นดิน อำเภอจุน ครั้งที่ 3/2565

เข้าชม 8 ครั้ง

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. >>นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน  พร้อมด้วย นายสุนัย ไตรสร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ดำเนินการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน แม่ของแผ่นดิน อำเภอจุน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับเครือข่ายฯ และสร้างกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ณ ห้องประชุมอำเภอจุน ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

(Visited 8 times, 1 visits today)