สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่ครัวเรือนยากจน เพื่อต้อนรับการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น. นางโสภิชา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่ครัวเรือนยากจนจำนวน 2 ครัวเรือนในพื้นที่บ้านปงสนุก หมู่ที่ 10 ต.ห้วยยางขาม ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ เพื่อต้อนรับการตรวจราชการของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ พื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 2 times, 1 visits today)