สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วันพัฒนา ประจำปี 2564

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางโสภิขา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอจุน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วันพัฒนา ประจำปี 2564 ณ บ้านห้วยยางขามหมู่ที่1 ตำบลห้วยยางขาม โดยในกิจกรรมได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และที่ทำการกองทุนต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้นำกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#UNFAO
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน #อยู่จุน อุ่นใจ ไม่เจ็บ ไม่จน

(Visited 3 times, 1 visits today)