สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ทะลาย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ทะลายเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564…
ในการนี้นางโสภิชา หงษ์คำพัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
━━━━━━━━━━━━━━
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายงาน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#UNFAO
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)