สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เข้าชม 3 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง อำเภอจุน ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 🎬🎬 🏵🏵ในการนี้ นางโสภิชา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน (หลังเก่า) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 📌สพอ.จุน : ภาพ , ข่าว
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#UNFAO
#Change for good
#โคก หนอง นา
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#อยู่จุน อุ่นใจ ไม่เจ็บ ไม่จน

(Visited 3 times, 1 visits today)