ติดตามเยื่อมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562

เข้าชม 22 ครั้ง

???วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน นำโดยนางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ สมคิด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจุน ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP logbook พร้อมมอบถุงยังชีพ และเมล็ดพันธ์ุผัก ให้กับครัวเรือนดังกล่าว จำนวน 11 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลลอ

(Visited 22 times, 1 visits today)