ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี 2562

เข้าชม 25 ครั้ง

???วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน นำโดยนางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย นายผลแรก คำฮอม และนางวิมลพรรณ สมคิด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจุน ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP logbook พร้อมมอบถุงยังชีพ และเมล็ดพันธ์ุผัก ให้กับครัวเรือนดังกล่าว จำนวน 9 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก้ำ ตำบลทุ่งรวงทอง และตำบลจุน

(Visited 25 times, 1 visits today)