ิอำเภอจุนประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เข้าชม 353 ครั้ง

??? วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 และให้เกียรติมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านก้าวนคร หมู่ที่ 12 ต.ห้วยข้าวก่ำ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักที่สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับอำเภอ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
ในการนี้ นางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอจุน จ.พะเยา

(Visited 353 times, 1 visits today)