สพอ.จุน ร่วมกับ ศอช.ต.และ ก.บ.ต. ตำบลห้วยยางขาม ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา​

เข้าชม 39 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน นำโดย นางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอจุน พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ สมคิด พัฒนากรรับผิดชอบตำบลห้วยยางขาม ร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลห้วยยางขาม ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ONE PLAN ตำบลห้วยยางขาม โดยมี ศอช.ต., ก.บ.ต. ตำบลห้วยยางขาม , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สอบ.ต, กม., ผู้นำ อช. องค์กรสตรี เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 30 คน

(Visited 39 times, 1 visits today)