ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราค้าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 600,000 บาท ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง 1,000,000 บาท

ประกาศ ประกวดราคาจ้างยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโครงการ OTOP นวัตวิถี 698,400 บาท

 

(Visited 239 times, 1 visits today)