นางชมพูนุท ธรรมยา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจุน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chun วันที่ 30 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 9.00 น. นายสมคิด จันทม [...]