📝 โครงการบริหารจัดการขยะระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำถงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565