กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันมหิดล วันที่ 23 กันยายน 2565

เข้าชม 22 ครั้ง

นางโสภี  อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส
วันมหิดล ณ โรงพยาบาลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาลชุมตาบง

(Visited 22 times, 1 visits today)