การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ วันที่ 20 กันยายน 2565

เข้าชม 23 ครั้ง

นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง รับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นจากนายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนา เครือข่ายประชารัฐ ณ บ้านเขาจักจั่นหนึ่ง ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง

(Visited 23 times, 2 visits today)