ร่วมงานกิจกรรม” มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564

เข้าชม 9 ครั้ง

อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ” มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง ร่วมกิจกรรม ” มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นจากการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ อำเภอชุมตาบงได้มีผู้นำเข้ารับมอบรางวัลคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทผู้นำทางศาสนา ได้แก่ พระใบฎีกาศุภกฤษ์ สนตมโน เจ้าอาวาสวัดเขาจั๊กจั่นวนาราม หมู่ที่10 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง เข้ารับมอบรางวัล โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

(Visited 9 times, 1 visits today)