โครงการ “ร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ” ประจำปี ๒๕๖๔

เข้าชม 5 ครั้ง

(@)อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (..) โครงการ “ร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ 📢 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ (..) ณ สำนักกรรมฐานเขาริมเขื่อน ม.๗ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ (..)นายกฤชเพชร เพชรบูรณีน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลปางสวรรค์ เพื่อให้รู้แนวทางป้องกันไฟป่าในชุมชน รู้รักสามัคคีร่วมป้องกันไฟป่าในชุมชนของตนเอง (..)ในการนี้ นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง ได้เข้าร่วมในการเปิดโครงการ “ร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๔

(Visited 5 times, 1 visits today)