เศรษฐกิจพอเพียง

 • ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง Download
 • คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 Download
 • สรุปผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  •  บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลปางสวรรค์ download
  • บ้านปางชัย หมู่ที่ 8 ตำบลปางสวรรค์ Download
  • บ้านเขานางฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลปางสวรรค์ Download
  •  บ้านคลองบ่วงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลปางสวรรค์ Download
  • บ้านเขาจั๊กจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลชุมตาบง Download
  • บ้านชุมตาบง หมู่ที่ 8 ตำบลชุมตาบง Download
  • บ้านชุมตาบงสอง หมู่ที่ 9 ตำบลชุมตาบง download

 

(Visited 97 times, 1 visits today)