ประชาสัมพันธ์

 • E-book เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนชุมตาบง จากข้อมูล จปฐ. ปี 2565 Download
 • ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน Download
 • info ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน Download
 • สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2564 Download
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต Download
 • กฎหมายน่ารู้
  • ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด Download
  • สัญญากู้ยืมเงินก่อนฟ้องต้องปิดอากรแสตมป์ Download 
  • อำนาจศาลในการลดเบี้ยปรับ Download
  • การทำสัญญากู้ยืมเงิน Download
  • ลูกหนี้ร่วม Download 
  • การรับสภาพความผิด Download
  • ผู้ค้ำประกันตายสัญญาค้ำประกันระงับหรือไม่ Download
  • การมอบอำนาจช่วง Download
  • หนังสือบอกกล่าวทวงถาม Download
  • การพักชำระหนี้อายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่ Download
  • แจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน คำกล่าวโทษ ต่างกันอย่างไร Download

 

(Visited 74 times, 1 visits today)