ข้อมูล กชช.2ค

  • สรุปผลข้อมูล กชช.2ค ประจำปี 2564
    • ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน Download
    • ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา Download
    • สรุปผล กขข.2ค ระดับอำเภอ Download
  • คู่มือการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 2560-2564 Download
(Visited 35 times, 1 visits today)