🏫สพอ.ชุมแสงนำกลุ่มอาชีพฯ สตรี ตำบลฆะมัง เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด🥰

📢วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00 น. นางอินทุมาลี ปลื้มประมล พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 2 ตำบลฆะมัง ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย) แก่คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมการคัดเลือดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทที่ 3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น(กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย) ณ บ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 2 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

📻ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง

🌈แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🌴

(Visited 14 times, 1 visits today)