🏫สพอ.ชุมแสงดำเนินโครงการจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตำบลไผ่สิงห์💷

📢วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00 น. นางอินทุมาลี ปลื้มประมล พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางนิตติยา ทองยิ้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยมีกลุ่มเป้าหมายสมาชิกกลุ่ม/องค์กร ในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2 วัน (วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565) ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านไผ่สิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

📻ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง

🌈แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🌉

(Visited 15 times, 1 visits today)