นายกิตติภูมิ พละบุตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมแสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่ ต.ค. 23, 2564

⛪สพอ.ชุมแสง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 📣📣วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแสง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

[...]

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่ 20 ต.ค. 2564

⛪สพอ.ชุมแสง ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 📣วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 🕚เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง, จนท.นพร. และ จนท.นพต. ร่วมประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ TV พช. โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง เพื่อขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่ 19 ต.ค. 2564

⛪สพอ.ชุมแสง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”📘 📣📣วันอังคาร ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายวิเชียร ขำวงษ์ หมู่ที่ ๑ และแปลงของ นายสมโภชน์ บุญเกษม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾 #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Khoknongna #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD

บริการของเรา