นายกิตติภูมิ พละบุตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมแสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่ ก.ย. 15, 2564

⛪สพอ.ชุมแสงดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงฯ🤩 📣📣วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 🕐 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสงมอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางสาวศรัณยา คำดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงฯ โดยมีนายสมชาติ พูลเขตกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จาก ศอ.ปส.จ.นครสวรรค์ และ นว.พช.ชก.กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.นครสวรรค์ เป็นวิทยากร รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕– ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าจันทน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด

[...]

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่ 13 ก.ย. 2564

สพอ.ชุมแสงร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 📍เวลา ๑๕.๐๐ น นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสงมอบหมายให้นายอนันต์ พรรณโนภาศ ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ ๑ อำเภอ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน แข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดยั่งยืน) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง และ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง ร่วมต้อนรับ ณ บ้านหนองโพลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 🕐เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง, จนท.นพต., จนท.นพร. และเครือข่าย/ผู้นำชุมชน รวม ๑๗ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องประชุมอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🗾

บริการของเรา