การลงพื้นที่ทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล โครงการไทยนิยมยั่งยืน

การลงพื้นที่ครั้งที่  1
ณ ศาลาวัดโนนยอสามัคคีธรรม หมู่ 6 ตำบลโนนยอ

เมื่อวันที่  5 มีนาคม พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 57 times, 1 visits today)